Socjoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej adresowanej do dzieci i młodzieży, przejawiających różnorodne zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.Nie muszą to być nudne zajęcia, nie w naszej Jedynce. Do pracy wykorzystujemy tutaj najnowszy sprzęt, pomoce dydaktyczne z #laboratoriaprzyszlości. Dzisiaj dzieci z grupy młodszej uczestniczyły w lekcji z wykorzystaniem laptopów i aktywnej tablicy. Zobaczcie sami.