Rada Szkoły
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

ul. Kubusia Puchatka 7
83-340 Sierakowice
tel. 58 681 62 34 wew.40
email: radaszkoly@sp1.sierakowice.pl

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
77 8324 0001 0000 1081 2000 0010

 

.

Skład Rady Szkoły:

Przewodniczący – Adrian Klawikowski

Zastępca przewodniczącego – Arkadiusz Ludwikowski

Skarbnik – Stefan Czaja

Protokolant – Monika Szymańska Spręga

Nauczyciele:

Sylwia Kąkol
Joanna Drywa
Marzena Cyperska

Rodzice:

Sylwia Mrozewska
Katarzyna Schwabe
Stefan Czaja

Uczniowie:

Wybór we wrześniu 2022 r.