Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach działa Rada Szkoły.
Skład Rady Szkoły  w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Wioletta Szulc

Zastępca przewodniczącej – Arkadiusz Ludwikowski

Skarbnik – Aneta Brylowska

Protokolant – Monika Szymańska Spręga

Nauczyciele:

Sylwia Kąkol
Ewa Kasperek
Joanna Drywa
Marzena Cyperska

Rodzice:

Sylwia Mrozewska
Mirela Kuczkowska
Katarzyna Woźniak-Kotłowska
Stefan Czaja

Uczniowie:

Olga Chmurzyńska
Martyna Pranczk
Klaudia Bojanowska