Rada Szkoły
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

ul. Kubusia Puchatka 7
83-340 Sierakowice
tel. 58 681 62 34 wew.40
email: radaszkoly@sp1.sierakowice.pl

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
77 8324 0001 0000 1081 2000 0010

Tytuł wpłaty: Składka na Radę Szkoły (nie ma obowiązku podawania danych dziecka)

 

.

Skład Rady Szkoły:

Nauczyciele (5 osób):

Przewodniczący – Adrian Klawikowski (nauczyciel)
Protokolant – Monika Szymańska Spręga (nauczyciel – urlopowany)
Dominika Kuczkowska
Joanna Drywa
Marzena Cyperska

Rodzice (5 osób):

Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Schwabe (rodzic)
Skarbnik
– Stefan Czaja (rodzic)
Agata Bronk
Agnieszka Wąsowska
Anna Klasa

Uczniowie (5 osób):
Franciszek Szczypiorski 
Zuzanna Makurat
Julia Trybowska
Alicja Domaszk
Przemysław Michalak (Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego)

Wybór we wrześniu 2022 r.