WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(dzieci sześcioletnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym)

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wychowanie przedszkolne „0”:

Autor : Bożena Borowik, Wydawnictwo „Podręcznikarnia”

1.„Trefliki w przedszkolu” – sześciolatek- cały pakiet

 1. „Liczymy z Treflikami” 3. „Piszemy z Treflikami.”

religia:

 1. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – „Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego „Tak! Jezus mnie kocha” Wydawnictwo „Jedność”

język angielski:

„Kids Can! Starter”  -Sarah Hillyard – wydawnictwo Macmillan

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Jedynie rodzice, którzy zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach religii proszeni są o zakupienie poniższej pozycji.

Religia:

 • Redakcja: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak – „Poznaję Boży świat” – Wydawnictwo Jedność

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Jedynie rodzice, którzy zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach religii proszeni są o zakupienie poniższej pozycji.

 

Religia:

 • dr K. Mielnicki, E. Kondrak– „Odkrywam królestwo Boże”– Wydawnictwo Jedność

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Jedynie rodzice, którzy zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach religii proszeni są o zakupienie poniższej pozycji.

 

Religia:

 • dr. K. Mielnicki, E. Kondrak -„Poznaję Jezusa” – Wydawnictwo Jedność
 • dr. K. Mielnicki, E. Kondrak – „Poznaję Jezusa”- ćwiczenia. Wydawnictwo Jedność

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEiN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Rodzice, we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do religii.

 

Religia:

 • „Odkrywam życie z Jezusem” ks. dr K.rzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, wydawnictwo Jedność, Kielce – podręcznik i ćwiczenia

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 • Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo RUBIKON

  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS V

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEiN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Rodzice, we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do religi.

Religia:

 • dr K. Mielnicki, E. Kondrak – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – Wydawnictwo „Jedność”, Kielce
 • dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – Zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo „Jedność”, Kielce

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 • Teresa Król – „Wędrując ku dorosłości” zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo RUBIKON

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEiN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Rodzice, we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do religii.

Religia:

 • dr K. Mielnicki, E. Kondrak – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – Wydawnictwo „Jedność”, Kielce
 • dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – zeszyt ćwiczeń – Wydawnictwo „Jedność”, Kielce

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 • Teresa Król „Wędrując ku dorosłości” zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo RUBIKON

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VII

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEiN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Rodzice, we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do religii.

Religia:

 • dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak. „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” – podręcznik. Jedność, Kielce
 • dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak. „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” – ćwiczenia . Jedność, Kielce

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS VIII

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEiN, są darmowe i zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji. Rodzice, we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do religii

Religia:

 • Koordynator zespołu autorskiego: Beata Zawiślak USJK. „Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części). Święty Wojciech