Poniżej znajdą Państwo dokumenty niezbędne w tegorocznej rekrutacji do naszej szkoły.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na terminy rekrutacji, które znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Sierakowice.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub wysyłać zeskanowane na adres sekretariat@sp1.sierakowice.pl.
W razie wszelkich wątpliwości pracownicy sekretariatu udzielą telefonicznie wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

 

Poniżej znajdują się oficjalne dokumenty dotyczące procesu rekrutacji do szkół Gminy Sierakowice:

Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Pliki do pobrania

Rekrutacja do „ZERÓWEK” i oddziałów przedszkolnych – POBIERZ DOKUMENTY

Rekrutacja do klas pierwszych – POBIERZ DOKUMENTY