Poniżej znajdą Państwo dokumenty niezbędne w tegorocznej rekrutacji do naszej szkoły.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na terminy rekrutacji, które znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Sierakowice.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub wysyłać zeskanowane na adres sekretariat@sp1.sierakowice.pl.
W razie wszelkich wątpliwości pracownicy sekretariatu udzielą telefonicznie wszelkich niezbędnych wyjaśnień.