W tym roku 2020/2021 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca: Agnieszka Stencel z VIII b

Zastępca: Aleksandra Kuchta z VII d

Zastępca: Matylda Kuchta z VIII c

Opiekunem jest pani Katarzyna Leszk