TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WRZESIEŃ

04.09.2023          8:00 Msza w parafii św. Marcina
9:00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

14.09.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

15.09.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • Klasy 3 – 18:00

 

PAŹDZIERNIK

14.10.2023 –        Dzień Edukacji Narodowej

16.10.2023-         Dzień wolny z puli dyrektora szkoły (zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców)

20.10.2023 –        Ślubowanie klas I

25.10.2023 –        Konsultacje dla rodziców i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

 

LISTOPAD

1.11.2023            Wszystkich Świętych

2-3.11.2023        Dni wolne z puli dyrektora szkoły (zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców)

11.11.2023 –        Święto Niepodległości

23.11.2023          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

 

GRUDZIEŃ

Początek grud.     Próbny egzamin dla kl.  VIII

15.12.2023          Termin wystawienia propozycji ocen
na śródrocze

18.12.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

19.12.2023          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

22.12.2023          Wigilie klasowe w szkole

23 – 31.12.2023 – Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

1.01.2024            Nowy Rok

19.01.2024          Termin wystawienia ocen śródrocznych

24.01.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

 

25.01.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

 

29.01-11.02.2024 Ferie zimowe

 

MARZEC

26.03.2024          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

28.03-02.04         Wiosenna przerwa świąteczna

 

KWIECIEŃ

poł. kwietnia        Próbny egzamin dla kl. VIII

25.04.2024          Konsultacje dla rodziców dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 0 – 8 godz. 17:00

                       

MAJ

1.05.2024            Międzynarodowy Dzień Pracy

2.05.2024            Dzień Flagi RP – wolny z puli dyrektora szkoły (zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców)

3.05.2024            Święto Konstytucji 3 maja dzień ustawowo wolny

7.05.2024            Dzień Patrona

8.05.2024            Termin wystawienia propozycji ocen

9.05.2024            Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 1 – 17:00
 • Klasy 2 – 17:30
 • klasy „0” 18:00
 • oddz. 3-5 latków – 18:30
 • Klasy 3 – 19:00

10.05.2024          Wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 4 – 17:00
 • Klasy  5 – 17:30
 • Klasy 6 – 18:00
 • Klasy 7 – 18:30
 • Klasy 8 – 19:00

14-16.05.2024    Egzamin  dla kl. VIII – pozostałe klasy dni wolne z puli dyrektora szkoły (zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców)

30.05.2024 –        Boże Ciało

31.05.2024 –        Dzień wolny z puli dyrektora szkoły (piątek po Bożym Ciele) (zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców)

 

CZERWIEC

1.06.2024            Dzień Dziecka

12.06.2024          Termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

21.06.2024          Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024