Tryb oraz harmonogram pracy biblioteki w roku szkolnym 2023/2024 

 Bibliotekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Paulina Dułak
Katarzyna Miotk

 

Historia naszej biblioteki

Historia sięga 01 IX 1969r. , kiedy to władze oświatowe przyznały ówczesnej szkole podstawowej etatowego bibliotekarza p. Klarę Węsierską. 03 XI 1967r. dokonano uroczystego otwarcia biblioteki. Obecnie z biblioteki szkolnej korzysta około 1300 czytelników, księgozbiór liczy 22 tys. woluminów oraz środki audiowizualne.
Działalność placówki skupia się na:

1) przygotowywaniu uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji poprzez rozwój edukacji i kultury czytelniczej, wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami, działalność informacyjną w małej czytelni, sukcesywne wzbogacanie księgozbioru;
2) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury poprzez propagowanie książek i piśmiennictwa ( rocznice, pasowanie na czytelnika);
3) inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań poprzez kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat, przygotowywanie bibliografii i literatury na konkursy organizowane w szkole;
4) kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły, biblioteki poprzez organizowanie wystaw dotyczących tradycji rodzinnych związanych z polską obyczajowością, gromadzenie materiałów o Sierakowicach.