1. >>Regulamin świetlicy szkolnej<<

Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach do świetlicy przyjmowane będą dzieci obojga rodziców lub osób samotnie wychowujących dzieci wyłącznie pracujących oraz uczniowie dowożeni autobusem szkolnym z miejscowości: Stara Maszyna i Mrozy.

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będą w dniach 01-06 września 2020 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać poniżej, odebrć w sekretariacie lub od wychowawcy.