Dnia 26.04.2024 roku uczniowie klasy 1d oraz Ci ze starszych klas obejrzeli pokaz historyczny ”Ku Niepodległej”.

Grupa Artystyczna „Rekonsrtrukto” z Lublina w niezwykle interesujący sposób opowiedziała jak bohaterscy Polacy walczyli o wolność i honor ojczyzny. Niepowtarzalna lekcja historii upamiętniła dążenia niepodległościowe narodu polskiego na przestrzeni wieków. Uczniowie dowiedzieli się o powstaniach narodowych. Mieli możliwość obejrzenia kolekcji replik broni używanych przez powstańców i żołnierzy w czasie I wojny światowej. Przymierzali stroje  powstańców i żołnierzy z XIX i początku XX wieku.  Rekonstruktorzy opowiedzieli uczniom o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego roli w odzyskaniu niepodległości.

Uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w lekcji historii – dziewczynki wcieliły się w rolę sanitariuszek a chłopcy zaś przymierzali stroje żołnierskie. Uczniowie mocno zaangażowali się w tę nietypową lekcję historii. W ciekawy sposób nabyli wiedzę historyczną, bawiąc się i z wielkim zainteresowaniem słuchając prelegentów.

To ciekawy sposób uczenia historii we współczesnej szkole.