Zdobywamy kolejne umiejętności w czytaniu w języku kaszubskim. 

Dnia 5 grudnia 2023r Kornelia Kotlenga wzięła udział w powiatowych eliminacjach konkursu MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ. 

Zadaniem naszej trzecioklasistki było odczytanie tekstów w tłumaczeniu Aleksandry i Dariusza Majkowskich. Wspaniale odczytała tekst napisany w języku kaszubskim z uwzględnieniem właściwej artykulacji.  

Gratulujemy! 

 

Nad.: B. Mazur, A. Rutkowska, K. Kuczkowska, T. Jelińska