W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prelegentki pani Ewy Włodarskiej z uczennicami kl. VI w ramach edukacyjnego programu „Między nami kobietkami”, jako pomoc dydaktyczna w realizacji celów edukacji prozdrowotnej, a w szczególności uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania oraz wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych.