Serdecznie zachęcamy do udziału w AKCJI CHARYTATYWNEJ „DUŻO SERCA NA DZIEŃ KUNDELKA”

REGULAMIN ZBIÓRKI KARMY I DARÓW RZECZOWYCH  Dla Fundacji „Animalsi” – Schroniska dla Zwierząt
w Kościerzynie

I. Organizator zbiórki:

Organizatorem i koordynatorem zbiórki jest Szkoła Podstawowa nr 1  im. F. Ceynowy w Sierakowicach. Szkolnymi koordynatorami akcji są: Natalia Myszk, Magdalena Jędrzejewska, Justyna Koszałka, Magdalena Deik, Ewelina Bojanowska.

II. Cel zbiórki:

Celem zbiórki jest wsparcie funkcjonowania Fundacji „Animalsi” Schroniska dla Zwierząt  w Kościerzynie oraz zgromadzenie jak największej ilości karmy dla zwierząt oraz innych darów  rzeczowych niezbędnych do polepszenia warunków bytowych zwierząt przebywających w  tymże schronisku. Zbiórka oprócz pomocy doraźnej dla zwierząt ma zwiększyć wrażliwość społeczności szkolnej na ich los .

III. Czas trwania i miejsce zbiórki:

 1. Zbiórka karmy i darów rzeczowych dla schroniska będzie trwała od 18 października 2023 r. do 25  października 2023 r.
 1. Dary należy składać do skrzyń znajdujących się przy wejściach do szkoły.

Zasady i przebieg akcji :

 1. Celem zbiórki jest zebranie datków materialnych dla zwierząt w postaci: karma mokra
  i sucha, koce, podkłady higieniczne, zabawki.
 2. W zbiórce mogą uczestniczyć wszystkie dzieci uczęszczające do SP1, tj. oddziały przedszkolne, grupy 0, klasy 1- 8.
 3. W/w datki powinny być zdatne do użytku, nie mogą być zniszczone ani posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.
 4. Zbiórka prowadzona będzie w formie zbiórki rzeczowej.
 5. Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Fundacji „Animalsi” – Schroniska dla zwierząt w Kościerzynie.
  Zbiórkę prowadzić będą koordynatorki akcji: Natalia Myszk, Magdalena Jędrzejewska,  Justyna Koszałka, Magdalena Deik, Anna Jażdżewska
 6. W przygotowaniu akcji mogą wziąć udział wolontariusze z klas 8, którzy za swoje działania zostaną nagrodzeni punktami dodatnimi.
 7. Do akcji mogą włączyć się wolontariusze z klas IV – VIII. Za udział w akcji otrzymają dodatnie punkty z zachowania.

Postanowienia końcowe :

 1. Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 1. Zbiórka jest akcją charytatywną.