Ważna informacja dla rodziców/opiekunów prawnych naszych dzieci. Szczegółowe informacje na załączonej grafice oraz po podanymi na niej numerami telefonów.