W naszej szkole odchodziliśmy dzisiaj Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten miał na celu inspirować uczniów, a także pracowników szkoły do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia.

W każdej klasy 4 i 5 przeprowadzono konkurs ze znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia. Każdy nauczyciel matematyki w swoich klasach wytypował finalistę. Oceniana była poprawność oraz czas rozwiązania.

W czasie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminatorami są dzieci, które odpytują swoich starszych kolegów oraz osoby dorosłe. I w naszej szkole postanowiono sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród nauczycieli innych przedmiotów niż matematyka, dyrekcję i obsługę.

Po zaciekłej rywalizacji w klasach wyłoniliśmy zwycięzców:

Z klas 4: Konrad Marciński z 4b (20/20 w 20 sekund)

Z klas 5: Aron Piask z klasy 5b oraz Sebastian Grabowski z 5c