Ponieważ ostrożności nigdy za wiele, przeprowadziliśmy dzisiaj w naszej szkole apel, podczas którego rozmawialiśmy o zasadach ostrożności i higieny w okresie szczytu zachorowań na grypę oraz w kontekście zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Przedstawiliśmy informacje przekazane przez odpowiednie służby państwowe, kładąc największy nacisk na przypomnienie zasad utrzymania higieny osobistej, w tym mycia rąk, unikania sytuacji ułatwiających rozprzestrzenianie się wirusów. W mijającym tygodniu wszyscy wychowawcy przeprowadzili również lekcje na ten temat, zaś w klasach młodszych – krótkie warsztaty. Wyjaśniliśmy, że bardzo dużo zależy od samokontroli i dyscypliny w sprawie higieny i odradzaliśmy jakiekolwiek formy paniki, którą w obecnych dniach powodują fake newsy w Internecie i niektóre media.
Jeszcze raz prosimy rodziców o rozwagę – w przypadku stwierdzenia przeziębienia, infekcji czy grypy – o nieprzysyłanie dziecka do szkoły.

Drugą część apelu zdominowało wręczanie nagród – nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca oraz wyróżnienia na ogólnopolskim konkursie historycznym – otrzymali dziś nagrody i dyplomy z rąk ich opiekuna – pani Danuty Stolc. Gratulacje!