Klasa 2a w ramach tygodnia związanego z teatrem poznała zawody ludzi pracujących w teatrze, zasady poprawnego zachowania się, zgromadziła i wzbogaciła słownictwo związane z teatrem, wykonała kukiełki z drewnianych łyżek oraz przygotowała przedstawienie dla swoich koleżanek i kolegów.

Zajęcia teatralne, wywarły znaczny wpływ na rozwój emocjonalny wychowanków. Oddziaływały na przeżycia przez dzieci różnych emocji, odczuwanie przez nie wartości i piękna sztuki, pełniły niebagatelną rolę w rozwijaniu ich wrażliwości uczuciowej.  Uczniowie odgrywając role nauczyli się posługiwać mową, mimiką, gestem, rekwizytami i ruchem. Dzieci nabrały pewności siebie i wiary we własne możliwości, potrafiły zaprezentować swoje mocne strony, wyrażały pozytywne emocje.

Zabawy słowne sprzyjały rozwojowi mowy dzieci. Dzięki nim wzbogaciły słownictwo i nabrały płynności w mówieniu.

/Nad. Janina Subkowska/