Tuż przed rozpoczynającymi się feriami zimowymi, uczniowie klasy 1b i 2a rozmawiali na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego i zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania podczas zabaw oraz wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty przeprowadził pan Krzysztof Pękalski – Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas spotkania  dzieci utrwaliły znajomość numerów alarmowych i zdobyły podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dowiedziały się również jak ważne znaczenie dla zdrowia i życia ma odpowiedni ubiór w niektórych zawodach.

Program szkolenia obejmował następującą tematykę: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności i oddechu, wzywanie pomocy, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej resuscytację krążeniowo-oddechową.

W czasie ćwiczeń praktycznych na fantomie uczniowie pokazali, że posiadają dużą wiedzę i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie.

Na taką naukę nigdy nie jest zbyt wcześnie.

/Nad. J. Subkowska, M. Drężek/