W SP 1 w Sierakowicach akcja „Rowerowy maj” cieszyła  się bardzo dużą popularnością wśród uczniów. Ogółem 279 osób było aktywnych i mamy zarejestrowane 6164 przejazdy. Spośród pracowników szkoły 15 osób również jeździło do pracy rowerami. Codziennie pilnowali wklejania naklejek do dzienniczków i uzupełniania plakatów klasowych. Brakowało nam pod szkołą stojaków na rowery, ale to nie zniechęcało dzieci. Parkowali wokół szkoły i cieszyli się, że mogą rywalizować ze sobą. Wszyscy wychowawcy przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat bezpiecznego jeżdżenia. Zwrócili szczególną uwagę na to, aby uczniowie nie przejeżdżali rowerami przez przejścia dla pieszych jeśli one nie są częścią ścieżki rowerowej. Zachęcaliśmy również do jeżdżenia w kaskach. Aby dać dobry przykład, nawet nauczyciele jeździli w kaskach. Dzieci nosiły również kamizelki odblaskowe, które wcześniej wszyscy uczniowie otrzymali ze szkoły. Dzieci są bardzo zadowolone z akcji, do której nasza gmina po raz pierwszy się przyłączyła.  Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali pamiątkowe czapeczki z logo „Rowerowy maj”. Rywalizację międzyklasową wygrała klasa V c, która miała 95,45 %  aktywności. W nagrodę otrzymali puchar i wyjazd na wycieczkę do Centrum Eksperyment w Gdyni. Pozostali najbardziej aktywni uczniowie otrzymają nagrody na zakończenie roku szkolnego.