IV wojewódzki konkurs „Legendy słowem i pędzlem malowane”

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku

Pierwszy etap konkursu polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej dowolnie wybranej legendy.

Drugi etap polegał na opowiadaniu wybranej i zilustrowanej legendy podczas spotkania w SP w Gdańsku.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie z klasy 3b:

Konstanty Mayorov i Sandra Kierznikiewicz

Nagrody za udział otrzymali uczniowie z klasy 3g:

Laura Wróblewska i Robert Goyke

I wojewódzki konkurs „Z przyrodą na ty”

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie.

W pierwszej części konkursu uczestnicy zmagali się ze sobą w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę z zakresu przyrody; rozwiązywali test, identyfikowali dźwięki zwierząt, wykazywali się znajomością symboli parków narodowych oraz odpowiadali na przyrodnicze zagadki.

Drugi etap wymagał od uczestników ścisłej współpracy podczas wykonania projektu ekotorby. Jedną z konkurencji było też przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji związanej z aktywną formą spędzania czasu wolnego.

Naszą szkołę reprezentowali:

Maria Zelewska kl. 3e

Antoni Sildatk kl.3f

Robert Goyke kl.3g

 Uczniowie zdobyli 3 miejsce!!!

 Ogromne gratulacje dla naszych wspaniałych Dzieciaków J