22 stycznia 2024r.  w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały swoim Kochanym Babciom i Dziadkom przedstawienie jasełkowe  oraz wierszyki i piosenki. Złożyły również gorące życzenia i wręczyły przygotowane upominki. Życzenia dla Babć i Dziadków przekazała również Pani dyrektor szkoły Agata Tarasiuk oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kuczkowski. Babcie i Dziadkowie z nieukrywanym zachwytem podziwiali swoje wnuczęta występujące na scenie specjalnie dla nich. Nie kryli również wzruszenia i za występ swoje wnuczki i wnuków nagrodzili gromkimi brawami.  Na koniec, wszyscy dzielili się wrażeniami przy kawie oraz słodkim poczęstunku.