Ponad czterdziestu uczniów z klas I uczęszczających do świetlicy wzięło udział w uroczystym „Pasowaniu na Świetliczaka”. Aby otrzymać ten tytuł musieli wykazać się różnorodnymi zdolnościami: od umiejętności odpowiedniego witania się z koleżankami i kolegami, po wiedzę na temat szkoły i zasady zachowania w świetlicy, po szybkość i spostrzegawczość przy wykonywaniu zadań. Na zakończenie, po zaliczeniu wszystkich prób, złożyli uroczystą przysięgę i zostali oficjalnie przyjęci do grona Świetliczaków. Wszystkim gratulujemy i mamy nadzieję, że będą pamiętać o słowach przysięgi.

Alicja Baran

Bartosz Labuda