Zasady ruchu drogowego znamy i o bezpieczeństwo swoje dbamy! 

 Klasa 2b i 3a utrwaliła zasady ruchu drogowego. Uczniowie podczas zajęć przypomnieli sobie etapy przechodzenia przez jezdnię, znaki drogowe i numery telefonów do służb ratunkowych. Zdobytą wiedzę sprawdzili w praktyce, podczas jesiennego spaceru, na skrzyżowaniu w pobliżu szkoły oraz wyjść i wyjazdów klasowych. 

 Drężek, J. Subkowska