Kalendarz adwentowy kojarzy się nam przede wszystkim ze słodkimi figurkami z czekolady, które dzieci znajdują w okienkach każdego dnia Adwentu. W tym roku postanowiliśmy wykorzystać tę tradycję, ale w nieco inny sposób. Przez wszystkie dni grudnia Świetliczaki brały udział w mini-projekcie, który przybliżał im tradycje świąt Bożego Narodzenia. Każdego dnia uczniowie otrzymywali zadanie, które związane było z atmosferą świąt, tradycjami, postaciami i elementami charakterystycznymi dla tego okresu. Zadania miały na celu doskonalenie spostrzegawczości, logicznego myślenia, skupienia uwagi, kreatywnego myślenia. Były więc elementy kodowania, wyszukiwania różnic i ukrytych elementów, bożonarodzeniowe sudoku i doodle, tworzenie łańcuchów skojarzeń oraz kreatywne rysowanie i malowanie palcami. Nowa wersja kalendarza była okazją do miłego spędzania czasu w świetlicy i bardzo się uczniom spodobała.