Klasa regionalna 1 d przez wiele dni rozmawiała, poznawała, skupiała się wokół tematu, który jest najbliższy każdemu dziecku, czyli wokół rodziny. Każdy stworzył wspaniałe drzewo genealogiczne swojej rodziny. 

Mieliśmy także niesamowitego gościa, tatę Huberta naszego kolegi z klasy. Pan Zdzisław zapoznał nas z tajnikami tworzenia drzewa genealogicznego, sposobów pozyskiwania wiarygodnych informacji. Zaprezentował nam pamiątki, fotografie, świadectwa i wiele innych dokumentów. Na zakończenie przedstawił nam swoje gigantyczne dzieło, które musieliśmy rozwinąć na holu, bo nie mieściło się w klasie.  

Mamy nadzieję spotkać się za rok, bo nasz gość ma wiele pomysłów na wzbogacanie i kontynuowanie swojego dzieła.