Podczas zajęć i zabaw ruchowych pierwszoklasiści poznawali, a dzieci z klasy drugiej przypomniały i utrwaliły sobie podstawowe zasady ruchu drogowego. Ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Poznawaliśmy podstawowe znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły. Niektóre z nich wykonaliśmy samodzielnie, a następnie posegregowaliśmy według określonych typów. Uwieńczeniem naszych zmagań było spotkanie z policjantem. Uczniowie klasy 1b i 2a zdali egzamin na wzorowych przechodniów.

Maria Drężek, Janina Subkowska