Od 2009 roku Rada Gminy Sierakowice przyznaje tytuły „Najlepszego z najlepszych” uczennicom i uczniom, którzy uzyskiwali najwyższe wyniki edukacyjne oraz osiągali sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wymogiem m.in. było uzyskiwanie średniej na śródrocze i koniec roku szkolnego na poziomie min. 5.0 przez ostatnie trzy lata nauki. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uzyskują w tym konkursie tytuły laureatów: dwa lata temu wygrała Dominika Płotka, w zeszłym roku – Kamil Talaśka.

Z dużą radością informujemy, że także w tegorocznej edycji laureatami zostali uczniowie naszej szkoły: Maksymilian Lejk na pierwszym miejscu, zaś wyróżnienie otrzymała Amelia Płotka.

Nagrody podczas sesji Rady Gminy w obecności Rodziców i dyrektora SP1 Agaty Tarasiuk  wręczyli Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, Przewodniczący RG dr Mirosław Kuczkowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Bogumiła Okrój.

Naszym absolwentom oraz Rodzicom składamy serdeczne gratulacje!