Miło nam ogłosić, iż w tym roku szkolnym uczniowie klas 0 – III przystąpili do działań związanych z realizacją innowacji pedagogicznej pod nazwą: Liga Językowa. Założeniem powyższej innowacji jest zainteresowanie uczniów językiem polskim i angielskim, rozbudzenie czytelnictwa, a także odnowienie relacji w klasach i między nimi. 

Miesiąc wrzesień minął pod hasłem: Na początku było… 

Uczniowie przy wielkim wsparciu swoich wychowawców najpierw poznali historię powstanie pisma i papieru, a potem wykonali papier czerpany. Każda klasa zadeklarowała jaką lekturę przeczyta do końca I semestru. 

Dnia 1 października 2021 r w obecności pani dyrektor Agaty Tarasiuk i wicedyrektor Jolanty Skierki, a także przedstawicieli klas 0 – III, odbyło się uroczyste przecięcie „literkowej wstęgi”, a co za tym idzie otwarcie Ligi Językowej. Ponieważ obowiązują nas przepisy sanitarne pozostali uczniowie w tym czasie łączyli się z nami poprzez aplikację Teams. Uczniowie z klasy III d przedstawili krótką część artystyczną w języku polskim i angielskim. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas działania dostarczą wiele radości i językowych zawirowań.