Dziś dzień szczególny – zakończenie roku szkolnego 2020-2021 dla naszych Uczniów.

Nie był to rok łatwy – pandemia wszystkim nam dała się we znaki, ale ostatecznie – wszyscy dotrwaliśmy do jego końca. Gratulujemy wszystkim, którym udało się z wynikiem pozytywnym przejść do kolejnej klasy, zaś szczególnie gratulujemy Tym, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Mury naszej szkoły opuściło dzisiaj sześćdziesiąt młodych Absolwentek i Absolwentów. Życzymy, by na kolejnych etapach swojej edukacji znaleźli w sobie kolejne pasje i przekuli je w wymarzoną pracę, dającą satysfakcję i godne zarobki. Będzie nam Was brakowało.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych Nauczycieli – za ciężką codzienną pracę, walkę ze zdalnymi przeciwnościami, zaangażowanie i poświęcenie. Uśmiech i sukcesy edukacyjno-wychowawcze Uczniów są dla Was najlepszym podziękowaniem i rekomendacją dla naszej Szkoły.

Wyrazy wdzięczności składamy też Radzie Rodziców i Radzie Szkoły za owocną współpracę i plany wspólnych przyszłych działań, na które już teraz się cieszymy. Dziękujemy za piękne kwiaty!

Dla naszych 724 uczniów od jutra zaczynają się zasłużone wakacje. Wszystkim życzymy, by były one przede wszystkim bezpieczne, a ponadto słoneczne, ciepłe i pełne dobrych chwil z Przyjaciółmi i Rodziną.

Dyrekcja SP1

Agata Tarasiuk

Jolanta Skierka

Adrian Klawikowski

Pełną galerię zdjęć wysłaliśmy przez dziennik elektroniczny do Rodziców, poniżej wybrane fotografie: