W piątek 28 maja miało miejsce rozstrzygnięcie szkolnego konkursu matematycznego klas 3 pod hasłem „Matematyka dla każdego”. Celem całorocznych zmagań trzecioklasistów było m.in. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów oraz wyłonienie Supermatematyka. Zadania konkursowe obejmowały wszystkie dziedziny opracowywanych w klasie treści matematycznych. Zadania nie były łatwe, ale nie przeszkodziło to w zdobyciu wysokich wyników. Udział wzięło 12uczniów. Miano Supermatematyka zdobyła Zofia Neubauer z kl. 3a. Drugie i trzecie miejsce odpowiednio zajęli: Cezary Kuczkowski i Kamil Kotłowski – obydwoje również z klasy 3a.
Gratulujemy zwycięstwa! 
/Nad. M. Borecka, S. Kąkol)