Przez cały miesiąc marzec uczniowie klas pierwszych brały udział w szkolnym projekcie „Stop dla handlu ludźmi”.  Cykl zajęć na ten temat przebiegał pod hasłem: „Jestem asertywny – potrafię powiedzieć NIE” i miał na celu nauczenie dzieci asertywnego odmawiania oraz uwrażliwienie ich na szczególną rozwagę w kontaktach z nieznajomymi.

Akcję zapoczątkowało spotkanie uczniów każdej klasy ze szkolną psycholog, p. Magdą, która zapoznała dzieci z pojęciem handlu ludźmi i niebezpieczeństwem, które się z nim wiąże.  Uczniowie obejrzeli również film pt:„Nie daj się ukraść”, a następnie mieli okazję poćwiczyć asertywne zachowanie w zajęciach dramowych przygotowanych przez swoje wychowawczynie. Panie zapoznały również dzieci z symbolem FAIRTRADE. Opowiedziały o niebezpieczeństwie wykorzystywania dzieci do pracy i pokazały towary, zawierające  logo, oznaczające wolność od handlu ludźmi. Całą serię działań pierwszoklasiści podsumowali licznymi pracami plastycznymi, w których utrwaliły efekty cyklu naszych działań. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

/Nad. M. Borecka, D. Dejk, A. Jażdżewska,  H. Treder/