Zgodnie z wydanym dziś rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, szkoły pozostają w trybie zdalnej pracy do 26 kwietnia 2020 r. W związku z tym nie odbędą się w planowanym wcześniej terminie egzaminy ósmoklasistów. Wszelkie dalsze rozstrzygnięcia podejmą władze państwowe w późniejszym terminie.