Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zapraszamy do udziału w konkursach i akcjach bibliotecznych:

 *   Konkurs na hasło promujące czytelnictwo – zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, klasę  oraz hasło proszę dostarczać do biblioteki szkolnej do dnia 28.10.2019 r.

* Konkurs zgadywanek literackich – zadaniem uczniów będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na wylosowane pytanie do treści lektur. Do udziału w konkursie zapraszamy w czasie wolnym do biblioteki codziennie przez cały miesiąc październik.

*  Akcja „Pisać każdy może” – akcja trwać będzie przez cały październik i polegać będzie na wspólnym pisaniu wiersza zaczynającego się od słów: „Dziś gdy oczy otworzyłem, piękną książkę zobaczyłem”.  Każdy może dopisać tyle, na ile ma ochotę – jedno słowo, lub wers. Kartka na której będziemy pisać wiersz znajdować się będzie na holu głównym szkoły.

Czekamy na wszystkich uczniów w bibliotece!

Maria Płotka i Paulina Dułak