W związku z promocją matematyki wśród uczniów w naszej szkole dnia 14 marca, czyli w Dzień Liczby Pi, odbył się konkurs matematyczny dla klas IV – VI. Frekwencja dopisała. Osiemnaścioro uzdolnionych uczniów przystąpiło do konkursu. Okazało się, że uczestnicy reprezentowali bardzo wyrównany poziom.  A o to wyniki:

I miejsce – Kinga Deik – VI a

II miejsce – Matylda Myszk – V b

II miejsce – Sebastian Grabowski – V c

II miejsce – Gracjan Tandek – V d

III miejsce – Kacper Dułak – VI b

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki. Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.