Pomimo pandemii są uczniowie w naszej szkole, którzy uczestniczą w konkursach   podejmując  się dodatkowych wyzwań. W   listopadzie  miał miejsce Ogólnopolski Konkurs Historyczny, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.  Ideą tego konkursu jest propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jak i wartości ponadczasowych. Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi  czasów w historii Polski  od epoki napoleońskiej do końca I wojny światowej. Naszą szkołę w konkursie wiedzowym reprezentowali

Kamil Talaśka z klasy VIIIc

Robert Bronk z klasy VIIc

Maciej Ludwikowski z klasy VIIc

Malwina Ziembacz z klasy VIIb

Oraz

Amelia Płotka z klasy VII c w kategorii  literacko-plastycznej,  która wykonała przepiękny album pt. „Najważniejsze bitwy w historii Polski”.

Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursu;

 Spośród wymienionych wyżej uczniów Kamil Talaśka  oraz  Maciej Ludwikowski otrzymali wyróżnienie. Natomiast Amelia Płotka otrzymała wyróżnienie w kategorii prac indywidualnych.

W trakcie roku szkolnego odbywał się też konkurs historyczny pt. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiadomościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego z uwzględnieniem znajomości broni, architektury obronnej, topografii wojskowej, literatury, muzyki, pieśni i malarstwa historycznego.

Naszą szkołę w eliminacjach szkolnych – w listopadzie –  reprezentowało 9 uczniów. Do etapu rejonowego, który odbył się 18 lutego zakwalifikowało się 4 uczniów:  Maciej Ludwikowski z klasy VIIc,  Zuzanna Syldatk z klasy VIIIc,  Kamil Talaśka z klasy VIIIc oraz  Malwina Ziembacz z klasy VIIb.

Naszą szkołę w etapie wojewódzkim będzie reprezentował Kamil Talaśka – uczeń klasy VIIIc. Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich osiągnięć. Opiekunem obu konkursów była nauczycielka historii mgr Danuta Stolc.