Dnia 06 marca obchodzone jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej święto zwane  Europejskim Dniem Logopedy, które ma na celu uświadomienie rodzicom dzieci mającym problem z mówieniem, by nie zwlekali z konsultacją u specjalisty. To także czas na lepsze poznanie tego zawodu i metod pracy z osobami o różnych problemach logopedycznych. W związku z tym w dniach od 02 do 06 marca 2020 roku odbyły się w naszej szkole profilaktyczne zajęcia logopedyczne, mające na celu wspieranie prowadzonej terapii logopedycznej oraz zapobieganie występowaniu problemów logopedycznych u dzieci. Szeroko rozumiana profilaktyka miała także wspomóc uczniów w osiąganiu sukcesów na różnych etapach edukacji. Na holu głównym szkoły, a także w Wirtualnej Gazetce Szkolnej, znalazły się materiały informujące o specyfice zawodu logopedy, jego zadaniach, o tym, kiedy należy się do niego udać, jakie są przyczyny i skutki wad wymowy, jak również podstawowe ćwiczenia logopedyczne wraz ze zdjęciami. Uczniowie mogli się też dowiedzieć czegoś więcej na temat samego święta. Ponadto we wszystkich klasach „0” odbyły się zajęcia, podczas których przeprowadzono podstawowe ćwiczenia usprawniające aparat mowy dzieci w wieku przedszkolnym, tzw. gimnastykę buzi i języka. W klasie I d odbyła się też pogadanka dotycząca diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, połączona z licznymi ćwiczeniami artykulacyjnymi, oddechowymi i słuchowymi, wykorzystująca tekst bajki logopedycznej. Dodatkowo uczniowie wszystkich klas od „0” do VIII, wraz z wychowawcami, wykonywali w tygodniu profilaktycznym określone zadania o tematyce logopedycznej.  Uwieńczeniem podejmowanych przez nich działań były zaprezentowane,  w dniu 06.03.2020 roku, na holu głównym szkoły, wykonane przez uczniów prace językowe i plastyczne o tematyce logopedycznej. Wśród nich znalazły się ilustracje do bajek logopedycznych oraz ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych, plakaty do utrwalania trudnych artykulacyjnie głosek, jak również teksty wierszyków i łamańce językowe. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy.

/Nad. Monika Szymańska-Spręga/