Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Nabór do klas pierwszych przebiega w oparciu o Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach w roku szkolnym 2019/2020.

Wprowadzono go w życie Zarządzeniem Nr 18/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach z dnia 18.02.2019 r.

Regulamin znajduje się poniżej w sekcji Do pobrania. 

Harmonogram i terminy rekrutacji

Harmonogram czynności, terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021 przedstawiają się następująco:

Niezbędne dokumenty obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Do pobrania 
>>REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. FLORIANA CEYNOWY W SIERAKOWICACH

>>Załącznik Nr 1: Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach  (dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

>>Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

>> Oświadczenie o adresie stałego zamieszkania – załącznik do zgłoszenia i wniosku

>> Wniosek o objęcie ucznia nauką języka kaszubskiego