Wolontariusze Szkolnego Klubu Małego Wolontariusza, uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami oraz uczniowie uczęszczający na zajęcia koła plastycznego prowadzonego przez panie: Marię Drężek oraz Żanetę Jankowską włączyli się do projektu socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Karteluszka dla serduszka”. Naszym zadaniem było wykonanie kartki świątecznej. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem podjęły się wyzwania plastyczno – technicznego. Cel: radość na twarzy adresata sprawił, że uczniowie z niezwykłą starannością przystąpiły do działań. Dziękujemy wszystkim za kreatywność.