AKTUALIZACJA Z dn. 29.04.2021 r.

Zgodnie z aktualnymi decyzjami władz centralnych, od wtorku 4 maja 2021 roku do szkoły przychodzą w całości klasy „0” 0raz klasy 1 – 3.

Klasy IV – VIII pracują nadal zdalnie na szkolnej platformie Teams.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

—-

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie,

Pragnę jasno przekazać to, na co nie mamy wpływu, a co może mieć znaczenie przy zdalnym kształceniu:

1. Szkoła w miarę możliwości wypożycza laptopy do pracy zdalnej. Oznacza to, że jeśli nie dysponujemy wolnym sprzętem, nie możemy go wypożyczyć.

2. Szkoła nie ma żadnego wpływu na dostęp uczniów do internetu i jakość łącza.

Życzymy wszystkim Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia. Prosimy o wyrozumiałość.

Agata Tarasiuk
Dyrektor Szkoły

 

ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ DLA KLAS 4 – 8

 1. Praca zdalna realizowana jest wyłącznie przez platformę Office365 w oparciu o konta szkolne uczniów za pomocą aplikacji TEAMS.
 2. Nauczyciele wykonują pracę w godzinach określonych w planie lekcji.
 3. Zasady ogólne pracy zdalnej:
  1. nauczyciele będą prowadzili zajęcia za pomocą aplikacji Teams,
  2. każdy nauczyciel przedmiotu tworzy swój zespół z daną klasą w aplikacji Teams – będą one widoczne w zakładce „Zespoły”,
  3. każdy nauczyciel jest dostępny online w aplikacji Teams dla danej lekcji z konkretną klasą wg planu (np. jeśli klasa 8A ma WOS w czwartek na 3 godzinie lekcyjnej,
   to nauczyciel jest online ze swoim zespołem 8A-WOS w Teams od 9:45 do 10:30),
  4. uczniowie powinni oczekiwać w danym zespole na kontakt ze strony nauczyciela – może to być spotkanie online, bądź rozmowa tekstowa,
  5. mogą wydarzyć się sytuacje braku połączenia lub kontaktu spowodowane nieprzewidzianymi kłopotami technicznymi – prosimy o cierpliwość,
  6. w związku z dużą liczbą nauczycieli przebywających na kwarantannie lub w samoizolacji część zajęć prowadzona może być przez nauczycieli zastępujących,
  7. nauczyciel ocenia pracę uczniów zgodnie z zasadami PSO, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych aneksów dotyczących pracy w trybie zdalnym.
 4. Lekcje w trybie zdalnym trwają zwykle 30 minut.

Problemy techniczne związane z logowaniem się do szkolnej platformy Office365 i aplikacji TEAMS należy zgłaszać na adres pomoc@sp1.sierakowice.pl lub telefonicznie pod numerem 58 681 62 34 wew. 40.