Formularz zgłoszeń na konsultacje

Żeby poinformować nauczyciela o chęci wzięcia udziału w konsultacjach, należy wypełnić poniższy formularz. Wymagane jest zalogowanie w szkolnej platformie Office365. Zgłoszenia można dokonać także w aplikacji Teams w swoim zespole klasowym z danego przedmiotu.

Zgłoszenia pomagają nam zabezpieczyć odpowiednią liczebność grupy ze względu na obostrzenia sanitarne.


Matematyka p. E. Bednarek


Matematyka p. A. Drywa


Język polski p. I. Gruba


Język angielski p. E. Kasperek


Język angielski p. K. Bulczak