HARMONOGRAM DNIA – KRASNOLUDKI
8:00 – 8:40        Zabawy dowolne, gimnastyka poranna. Swobodne rozmowy wokół tematu dnia.

Czynności higieniczne.
Przygotowanie do śniadania.

8:40 – 9:10 Śniadanie.
9:10 – 11:10 Zajęcia dydaktyczne wg planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową.
Inne działania dydaktyczne i zabawy dowolne .Czas zajęć dostosowany do wieku dziecka
11:10 – 12:10   Spacery, zabawy na placu zabaw, piesze wycieczki.

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12:10 – 12:30   Obiad.
12:30 – 13:00 Bajkoterapia.

Czynności samoobsługowe.