Przekazujemy informację w sprawie dożywiania w roku szkolnym 2020/2021 od realizatora – Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze. Jednocześnie informujemy, że Szkoła nie odpowiada za rezerwację, przygotowanie i płatności za posiłki. Wszelkie sprawy należy uzgadniać z ww. spółdzielnią.

Posiłki organizowane będą od 14 września 2020 roku.

CENNIK POSIŁKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 ZUPA:                                                  3,20 zł/brutto

 II DANIE:                                             4,50 zł/brutto

 HERBATA + BUŁKA:                       1,90 zł/brutto

 KAKAO + BUŁKA:                            2,10 zł/brutto

  1. Niewykorzystane dożywianie z marca 2020 roku

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych stacjonarnych w miesiącu marcu 2020 z powodu pandemii COVID -19 informujemy iż dzieci, których rodzice dokonali opłaty za pełen miesiąc marzec 2020 i znajduje się na ich kontach nadpłata, otrzymają w ramach kompensaty posiłki w miesiącu wrześniu zgodnie z deklaracjami z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020 bez ponoszenia dodatkowej opłaty za miesiąc wrzesień. Jednocześnie informujemy iż należy dokonać do dnia 25 września 2020 r. opłaty za miesiąc październik zgodnie z nowo obowiązującym cennikiem, który znajduje się na naszej stronie internetowej – www.smacznesierakowice.pl .

Dzieci, które są nowymi uczniami dokonują opłaty za miesiąc wrzesień zgodnie z nowo obowiązującym cennikiem zgodnie z zadeklarowanymi posiłkami do dnia 07.09.2020 r.

2. Zgłaszanie nieobecności dziecka

Zgłaszanie dni, w których dziecko nie będzie korzystać z posiłków jest możliwe do godziny 10.00 dnia poprzedzającego oraz tylko i wyłącznie POWYŻEJ TRZECH DNI ROBOCZYCH, za które będzie naliczana kompensata, o którą będzie należało pomniejszyć opłatę za posiłki w miesiącach kolejnych.

Nieobecności mogą być zgłaszane poprzez system ebok po zalogowaniu się do systemu, bez możliwości zgłaszania takowej informacji drogą telefoniczną, sms- ową czy drogą elektroniczną.

Do systemu ebok można się zarejestrować w momencie dokonania pierwszej, prawidłowo dokonanej opłaty, zgodnie z otrzymaną instrukcją oraz nadanym indywidualnym indeksem dziecka i zaksięgowania jej w systemie, co trwa około 5 dni roboczych.

3. Dokumenty do pobrania:

a) DEKLARACJA WYBORU POSIŁKÓW WRAZ Z INSTRUKCJĄ

4. Strona EBOK Spółdzielni: https://ebok.smacznesierakowice.pl