Uwaga!

Między 11 a 15 czerwca, w godzinach 15:00 – 18:00 organizujemy w szkole „wystawkę” rzeczy pozostawionych przez dzieci.
Jeśli nie zostaną odebrane, przekazujemy wszystko na rzecz potrzebujących podopiecznych Caritasu.
????