Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania w konkursie Bóbr są związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Z nimi mierzyli się najlepsi informatycy i oto jak wypadli:

I miejsce w szkole i WYRÓŻNIENIE w kraju otrzymała Faustyna Bulczak z 8a

II miejsce: Sebastian Grabowski z 7c

III miejsce: Kinga Deik z 8a

Pozostali również wypadli dobrze, a byli to: Maria Damps z 8a, Gracjan Tandek i Feliks Hopa z 7d oraz Igor Jażdzewski, Leon Płotka i Wojciech Strzelecki z 7c.

Gratulujemy!