Nowoczesna ekopracownia w SP nr 1 w Sierakowicach

W piątek, 20 października w Szkole Podstawowej  nr 1 w Sierakowicach odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni. Powstała ona dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach konkursu ,,Ekopracownia – zielone serce szkoły” oraz dzięki dofinansowaniu Samorządu Gminy Sierakowice. Młodzi ludzie i nauczyciele zyskali wspaniałą przestrzeń do zdobywania wiedzy. Otwarcie szkolnej  ekopracowni to wielki dzień dla całej szkolnej społeczności.

Dzięki dofinansowaniu po pierwsze udało się wyremontować salę lekcyjną , dzięki czemu przygotowano nowoczesną i estetyczną przestrzeń edukacyjną. W zakresie prac była wymiana instalacji elektrycznej, zakup nowych lamp LED, rolet, tablic, kompletu mebli uczniowskich i regałów itp. Dzięki spontanicznemu wsparciu firmy „Hydraulik Kaszuby” klasa zyskała nową armaturę sanitarną – dziękujemy!

Po drugie, w ramach działań salę wyposażono m.in. w nowy 65-calowy monitor interaktywny, szybki laptop, edustacje, mikroskopy elektroniczne, mapy magnetyczne, interaktywne materiały do nauki i wiele innych środków dydaktycznych do nauczania przyrody, biologii, geografii, a nawet fizyki – wszystkie na miarę XXI wieku.

Nauka wśród nowoczesnych pomocy naukowych, w odremontowanej sali, z nowymi meblami budzi ciekawość wśród młodych ludzi. Powstało fantastyczne miejsce do zdobywania wiedzy na temat świata przyrody. Nauka połączona została z zabawą, a wiadomo, że to zawsze przynosi dobre efekty.

Na uroczystości otwarcia ekopracowni pojawili się zaproszeni goście, a wśród nich nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz: Zbigniewa Fularczyka – zastępcy Wójta Gminy Sierakowice, dr Mirosława Kuczkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Mazura – dyrektora ZEAS oraz Mariusza Laski – kierownika referatu ochrony środowiska UG oraz – w roli gospodarza – dyrekcji szkoły z Agatą Tarasiuk na czele. Warto dodać, że przedsięwzięcie, dzięki któremu udało się pozyskać grant w wysokości 50.000 zł koordynowała nauczycielka biologii i przyrody – Katarzyna Leszk.

Było uroczyste przecięcie wstęgi naszej ekopracowni noszącej nazwę „zielonego serca szkoły”, gratulacje, zachwyty nad nowoczesnymi pomocami naukowymi, dyskusje z uczniami i okolicznościowy (zielony!) tort dla wszystkich.

Cała społeczność szkolna jest wdzięczna zarówno Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, władzom Gminy Sierakowice i sponsorom – działając razem tworzymy coraz lepsze warunki dla rozwoju dla naszych dzieci.