POWSTANIE WARSZAWSKIE !!!

Nadzieja, która zmieniła się w rozpacz.

Bohaterstwo, które zmieniło się w tragedię.

Walczące miasto, które zmieniło się w cmentarzysko.

63 dni walki – 63 dni wiary w wolność!!!

Klasa I d przystąpiła do akcji BohaterOn, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat II wojny światowej, a w szczególności wiedzy o Powstaniu Warszawskim. BohaterOn – włącz historię!, to nie tylko akcja wysyłania życzeń, ale również promocja historii Polski XX wieku, edukacja w szkołach oraz pomoc materialna dla Powstańców.

Lekcje przeprowadzone w oparciu o materiały przesłane przez fundację Sensoria oraz materiały IPN, pozwoliły wprowadzić uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców. Zwieńczeniem lekcji poświęconych rozbudzeniu patriotyzmu w naszych uczniach było wykonanie wspólnych plakatów o tematyce patriotycznej zawierających słowa uznania i podziękowania za Ich poświęcenie i narażanie życia, by dziś Polska mogła być wolna.

Pamiętamy! Dziękujemy!