Uczniowie klasy 1b i 2a w ramach Dnia Ziemi realizowali tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z zaśmiecania środowiska naturalnego. Aktywnie włączyli się w akcję sprzątania terenu wokół szkoły i poza nią. Rozpoznawali i segregowali odpady. Układali z rozsypanek wyrazowych hasła – rady o otaczaniu Ziemi troską i miłością. Przygotowali pokaz ekologicznych strojów wykonanych z różnych odpadów oraz doświadczenie – Jak szybko rozkładają się śmieci?

Maria Drężek, Janina Subkowska