Wydarzenie #SprzątamyDlaPolski skierowane jest w szczególności do przedstawicieli młodego pokolenia – młodych społeczników – wspólnie nieśmy wieść o tym, że małe czyny powtórzone po tysiąckroć potrafią przynosić ogromne zmiany! ??