Dnia 28 lutego klasy drugie odwiedził Pan Emil Stenka – ratownik medyczny.
Podczas spotkania z uczniami Pan Emil nauczył dzieci jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i w jaki sposób wykonywać resuscytację. Po omówieniu zasad uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych. Dziękujemy Panu Emilowi za przybycie i przeprowadzenie warsztatów.