Bawimy się i uczymy!

Uczniowie ze świetlicy biorą udział w zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej „Podróż w czasie – kultowe gry i zabawy”. W tym tygodniu poznali jedną z popularnych w dawnych latach grę stolikową „Państwa, miasta”. Okazało się jednak, czego się spodziewaliśmy, że znajomość nazw państw i miast jest jeszcze niewystarczająca, aby z sukcesem wygrywać świetlicowe potyczki. Dlatego udaliśmy się w …podróż po szkole w poszukiwaniu brakującej wiedzy. Świetliczaki podjęły się, jako reporterzy Świetlicowej Telewizji Popołudniowej, przeprowadzenia sondy wśród napotkanych osób, szukając nazw państw na daną literę alfabetu. Pytali nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi, przy okazji poszukiwań utrwalaliśmy znajomość alfabetu i pisowni nazw państw.

Alicja Baran
Anna Mielewczyk