Serdecznie zachęcamy do udziału w AKCJI CHARYTATYWNEJ „PODARUJ MI PIELUSZKĘ”.

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „PODARUJ MI PIELUSZKĘ” DLA POMORSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI W GDAŃSKU

 

I. Organizator zbiórki:

Organizatorem i koordynatorem zbiórki jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Ceynowy w Sierakowicach. Szkolnymi koordynatorami akcji są: Magdalena Deik i Magdalena Jędrzejewska.

II. Cel zbiórki:

Celem zbiórki jest wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku oraz zgromadzenie jak największej ilości środków higienicznych niezbędnych do codziennego funkcjonowania placówki. Zbiórka oprócz pomocy doraźnej dla dzieci ma zwiększyć wrażliwość społeczności szkolnej na los innych .

III. Czas trwania i miejsce zbiórki:

1. Zbiórka darów rzeczowych dla hospicjum będzie trwała od 6 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

2. Dary należy składać w skrzyni znajdującej się przy portierni w SP1.

IV. Zasady i przebieg akcji :

1. Celem zbiórki jest zebranie datków materialnych dla dzieci w postaci: mokrych chusteczek, pieluszek w rozmiarach 4, 5 i 6, pieluchomajtek SENI, TENA w rozmiarach kids 1, 2, S, M, chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków hipoalergicznych i podkładów higienicznych.

2. W zbiórce mogą uczestniczyć wszystkie dzieci uczęszczające do SP1, tj. oddziały przedszkolne, grupy 0, klasy 1- 8.

3. W/w datki powinny być zdatne do użytku, nie mogą być zniszczone ani posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

4. Zbiórka prowadzona będzie w formie zbiórki rzeczowej.

5. Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

6. Zbiórkę prowadzić będą koordynatorki akcji: Magdalena Deik i Magdalena Jędrzejewska.

7. Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2017 roku, poz. 1223 ze zm.).

V. Postanowienia końcowe :

1. Uczestnictwo w zbiórce dla dzieci jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

2. Zbiórka jest akcją charytatywną.